Programmaverantwoording

Economie

Programmadoelstelling

  • Bevorderen van een gunstig vestigingsklimaat dat de economie aanjaagt en de ondernemers ontzorgt, waarmee een gezond ondernemingsklimaat met concurrentiekracht van het Beverwijkse bedrijfsleven versterkt wordt. Dit leidt tot toekomstbestendige en duurzame economische groei, werkgelegenheid en arbeidsparticipatie.
  • Versterken van de toeristische sector in Wijk aan Zee en Beverwijk en het promoten en zichtbaar maken van al het moois dat Beverwijk en Wijk aan Zee te bieden hebben.

Lasten

(bedragen x € 1.000)
Begroot € 1.440
Gerealiseerd € 1.683
Afwijking € -243
Deze pagina is gebouwd op 07/15/2021 09:44:48 met de export van 07/15/2021 09:30:52