Paragrafen

Weerstandsvermogen en risicomanagement

Inleiding

  • Het weerstandsvermogen is het vermogen van de gemeente om financiële tegenvallers op te kunnen vangen zonder dat de normale bedrijfsvoering wordt aangetast. Het geeft aan hoe robuust de financiële positie is. Door aandacht voor het weerstandsvermogen kan voorkomen worden dat elke financiële tegenvaller dwingt tot bezuinigingen
  • Het beleid omtrent de weerstandscapaciteit en risico’s is in hoofdlijnen vastgelegd in de nota weerstandsvermogen en risicomanagement 2020 .
  • Het college streeft een ratio na die overeenkomt met waarderingscijfer C, zie tabel

Waarderingscijfer

Ratio weerstandsvermogen

Betekenis

A

2,0 < x

Uitstekend

B

1,4 < x < 2,0

Ruim voldoende

C

1,0 < x < 1,4

Voldoende

D

0,8 < x < 1,0

Matig

E

0,6 < x < 0,8

Onvoldoende

F

x < 0,6

Ruim onvoldoende

Ratio weerstandsvermogen

=

Beschikbare weerstandscapaciteit

Benodigde weerstandscapaciteit

Deze pagina is gebouwd op 07/15/2021 09:44:48 met de export van 07/15/2021 09:30:52