Economie

Financieel overzicht

Overzicht baten en lasten

Bedragen x € 1.000

Rekening 2019

Aangepaste Begroting 2020

Rekening 2020

Verschil
W - B

lasten

3.1 Economische ontwikkeling

914,7

1.144,3

1.066,9

77,4-

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

8,8

-

-

-

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

79,7

127,6

107,4

20,2-

3.4 Economische promotie

261,1

168,0

509,1

341,0

Totaal Lasten

1.264,2

1.439,9

1.683,4

243,5

Rekening 2019

Aangepaste Begroting 2020

Rekening 2020

Verschil
W - B

baten

3.1 Economische ontwikkeling

204,1

195,0

179,2

15,8-

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

-

-

-

-

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

62,4

74,0

56,1

17,9-

3.4 Economische promotie

428,0

266,1

43,1

223,0-

Totaal Baten

694,5

535,1

278,3

256,7-

Saldo

569,7-

904,8-

1.405,0-

500,2-

0.10 Toevoeging aan reserve

-

-

-

-

0.10 Onttrekking aan reserve

240,0

50,0

50,0

-

Saldo na bestemming

329,7-

854,8-

1.355,0-

500,2-

Deze pagina is gebouwd op 07/15/2021 09:44:48 met de export van 07/15/2021 09:30:52