Programmaverantwoording

Sociaal domein

Programmadoelstelling

  • Alle inwoners van jong tot oud die ondersteuning nodig hebben om deel te kunnen nemen aan de maatschappij, worden geholpen.
  • Inwoners worden geacht zelfstandig in hun bestaan te kunnen voorzien door middel van arbeid. Als dit niet mogelijk is en er geen andere voorzieningen beschikbaar zijn, heeft de overheid de taak hem of haar te helpen met het zoeken naar werk en/of met (inkomens)ondersteuning.
  • Toekomstperspectief; iedereen draagt naar vermogen bij en niemand staat aan de kant. De gemeente luistert daarbij naar inwoners, en maakt gebruik van hun kennis, ervaring en initiatieven.
  • De gemeente biedt ondersteuning op maat, van goede kwaliteit en betaalbaar. De toegang tot ondersteuning is laagdrempelig en duidelijk. Zorgaanbieders zijn daarvoor mede verantwoordelijk.
  • Sociale problemen als armoede en schulden, taalachterstand en/of eenzaamheid willen we zoveel mogelijk voorkomen.

Lasten

(bedragen x € 1.000)
Begroot € 55.222
Gerealiseerd € 60.798
Afwijking € -5.577
Deze pagina is gebouwd op 07/15/2021 09:44:48 met de export van 07/15/2021 09:30:52