Economie

Financiële toelichting

Reserves programma Economische zaken (3)

Onttrekking aan reserve €50 dzd

  • Bedrijfsloket (3.3) zoals besloten bij het vaststellen van de jaarrekening 2019 (resultaatbestemming en budgetoverheveling) is €25 dzd onttrokken aan de algemene reserve en beschikbaar gesteld aan de exploitatie 2020 voor de startnotitie MKB innovatiefonds.
  • Economische promotie (3.4) zoals besloten bij het vaststellen van de jaarrekening 2019 (resultaatbestemming en budgetoverheveling) is €25 dzd onttrokken aan de algemene reserve en beschikbaar gesteld aan de exploitatie 2020 voor het beleidsplan toerisme.
Deze pagina is gebouwd op 07/15/2021 09:44:48 met de export van 07/15/2021 09:30:52