Programmaverantwoording

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Programmadoelstelling

  • De gemeente streeft naar een aantrekkelijk woon, werk en leefklimaat.
  • We streven naar realisatie van gemengde, leefbare en duurzame woonwijken.
  • Het versterken en doorontwikkelen van het centrumgebied ter versterking van het stationsknooppunt en het functioneren van de stad.

Lasten

(bedragen x € 1.000)
Begroot € 9.620
Gerealiseerd € 8.542
Afwijking € 1.078
Deze pagina is gebouwd op 07/15/2021 09:44:48 met de export van 07/15/2021 09:30:52