Informatie

Inkoop en aanbesteding

Afgeronde trajecten inkoop en aanbesteding door Stichting RIJK

Catering gemeentehuis

 • Deze aanbesteding is meervoudig onderhands aanbesteed. De beoordeling was 100% op kwaliteit met een plafondbedrag. De gunningscriteria die het meest meewogen in de totaalscore waren: plan van aanpak duurzaamheid, visie op gezonde voeding, vitaliteit en flexibiliteit en een dynamisch contract. Tevens is in deze aanbesteding Social Return On Investment (SROI) toegepast met 5% van de loonsom.

Vervanging ICT-Infrastructuur

 • Deze beste-prijskwaliteit aanbesteding was in grote mate functioneel geformuleerd wat inhoudt dat de expertise vanuit de markt werd benut om de meest up-to-date oplossingen te creëren. De aangeboden oplossing is onder het budget gebleven en naar verwachting gaat deze in de nabije toekomst additionele besparingen opleveren.

Renovatie kunstgras VV de Kennemers

 • Deze opdracht is meervoudig onderhands aanbesteed en gegund op basis van de laagste prijs. De motivering hierbij is dat onderscheidend vermogen op kwaliteit gering was. Met de aannemer is een contractuele SROI afspraak gemaakt en zijn er diverse wensen betreffende duurzaamheid meegegeven waaronder het afmonteren van de dug-outs met bankplanken van gerecycled kunstgras.

Woonrijp Openbare Ruimte midden en zuidelijkveld Binnenduin

 • Het betreft hier een meervoudig onderhandse aanbesteding procedure. De inschrijving van de winnende inschrijver werd positief beoordeeld op onder andere het betrekken van de scholen en het geven van gastlessen, mijlpaalvieringen met de stakeholders en het in een vroeg stadium bespreken van de samenwerkingsafspraken. Tevens is in deze aanbesteding SROI toegepast met 7% van de loonsom.

Arbodienstverlening

 • Gunning van deze meervoudig onderhandse procedure vond plaats op basis van de beste prijs-kwaliteit verhouding waarbij kwaliteit was onderverdeeld in vier subgunningscriteria: een plan van aanpak opstartfase, een plan van aanpak dienstverlening en communicatie, aanbieding van een vitaliteitsprogramma en een presentatie van de bedrijfsarts waarin een casus moest worden uitgewerkt.

Overige trajecten

 • Fietsstraat van Riemsdijklaan
 • Steunfunctie vrijwillige inzet
 • Renovatie kleedkamers Kinheim
 • Parallelweg groot onderhoud asfalt
 • Staatsliedenbuurt herinrichting
 • Staatsliedenbuurt herinrichting groen
 • Overeenkomst met open posten klein onderhoud open verhardingen
 • Overeenkomst met open posten verhardingen en onderhoudscontract asfalt

Gezamenlijke trajecten met andere gemeenten

 • Trapliften
  • De IJmond gemeenten wilden gezamenlijk de aanbesteding voor trapliften op de markt zetten. Gunning is gedaan op basis van de beste prijs-kwaliteitverhouding door beoordeling van de beschrijving van de werkwijze, borging van klant-tevredenheid en klachtenafhandeling, werkwijze voor maatwerk, garantie en onderhoud en score op percentage en wijze van invulling van SROI.
 • Elektriciteit
  • Levering van elektriciteit voor de periode 2022-2025 aan de gemeenten Beverwijk, Bloemendaal, De Ronde Venen, Diemen, Hillegom, Heemstede, Lisse, Noordwijk, Oostzaan, Teylingen, Velsen en Sportaccommodaties Beverwijk. Het afgelopen jaar heeft RIJK samen met de deelnemende gemeenten verschillende opties met betrekking tot duurzaamheid overwogen. De gemeenten zijn tot de conclusie gekomen dat de huidige manier van verduurzaming nog steeds de meest passende is. Dat is de verduurzaming met de Garanties van Oorsprong. Elektriciteit kenmerkt zich als een homogeen product, daarom is gegund op basis van de laagste prijs.
 • Hulp bij het huishouden
  • De aanbestedingsprocedure voor de inkoop van hulp bij het huishouden betreft een Europese openbare aanbesteding. Bij deze aanbesteding is gekozen voor een “open house” productie. Bij een open house constructie wordt met alle partijen die aan de door de gemeente gestelde voorwaarden voldoen, een overeenkomst gesloten. Met de zeven gecontracteerde aanbieders zijn SROI-afspraken gemaakt.
Deze pagina is gebouwd op 07/15/2021 09:44:48 met de export van 07/15/2021 09:30:52