Economie

Financiële toelichting

Budgetoverheveling/resultaatbestemming programma Economische zaken (3)

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen (3.3)

  • Het college stelt voor om het budget van €25 dzd, dat was bestemd voor het opstellen van de startnotitie MKB innovatiefonds, via de resultaatbestemming beschikbaar te stellen voor 2021. Als gevolg van de corona-uitbraak en de inhoudelijke relatie van de startnotitie met nieuwe activiteiten als de oprichting van Invest MRA en de start van een (corona)Herstelfonds is de startnotitie doorgeschoven naar 2021.

Economische promotie (3.4)

  • Het college stelt voor om het budget van €25 dzd, dat was bestemd voor het opstellen van het beleidsplan toerisme, via de resultaatbestemming beschikbaar te stellen voor 2021. Als gevolg van gestelde prioriteiten en nog niet invullen van een vacature is in 2020 geen start gemaakt met het plan.
Deze pagina is gebouwd op 07/15/2021 09:44:48 met de export van 07/15/2021 09:30:52