Programmaverantwoording

Veiligheid

Programmadoelstelling

  • De inwoners moeten zich veilig voelen in hun eigen omgeving. We zetten in op schoon, heel en veilig. Speciale aandacht gaat uit naar de beleving van veiligheid bij inwoners en ondernemers, de aanpak van criminaliteit (high impact crimes, HIC) en de aanpak van overlast.

Lasten

(bedragen x € 1.000)
Begroot € 5.613
Gerealiseerd € 5.615
Afwijking € -2
Deze pagina is gebouwd op 07/15/2021 09:44:48 met de export van 07/15/2021 09:30:52