Economie

Taakvelden

Fysieke bedrijfsinfrastructuur (3.2)

Wat wil de raad bereiken?

  • Wij willen met een gunstig vestigingsklimaat de economie aanjagen en ondernemers ontzorgen. In Beverwijk is ruimte voor nieuwe (duurzame) bedrijven. Werkgelegenheid is belangrijk en wij maken proactief gebruik van de kansen die Beverwijk biedt, mede door de gunstige ligging ten opzichte van de regio.

Wat heeft het college daarvoor gedaan?

Visie bedrijventerrein Beverwijk en uitvoeringsprogramma bedrijventerreinen

  • We hebben uitvoering gegeven aan diverse onderdelen van het ‘Uitvoeringsprogramma Bedrijventerrein Beverwijk 2019 - 2023’. Concrete voorbeelden zijn onder meer de aanleg van een glasvezelnet, speciale voetpaden op de Wijkermeer, extra gemarkeerde fiets-suggestiestroken en de herinrichting van de rotonde Wijkermeerweg-Kanaalweg.Een wezenlijk onderdeel is ook het verder vormgeven van de samenwerking met de ondernemers en belanghebbenden op de bedrijventerreinen. De oprichting van de Stichting Business Docks in 2020 is daarbij een belangrijke stap. In samenwerking met GreenBiz, provincie Noord-Holland, de IJmond en Omgevingsdienst IJmond is gewerkt aan nieuwe Green Deal, deze is in 2020 ondertekend en uitgerold.
  • De uitwerking van de visie bedrijventerrein Beverwijk en de nota 'Transformatie Kop van de Haven en Parallelweg geeft ook richting aan de verdere ruimtelijk-economische ontwikkeling van het Spoorgebied. (Zie hiervoor ook taakveld ruimtelijke ordening en webpagina vastgesteld beleid )
  •  

Wat is extra gerealiseerd en waarom?

Vanuit de pijler Communicatie/gastvrijheid van de visie centrum Beverwijk is he t LEV/programma doorontwikkeld en verder uitgerold voor de onderdelen Pijler Winkelprogramma Centrum. Dit is gebeurd in samenwerking tussen gemeente en de VVE centrum Beverwijk en door stg Beverwijk Centrum samen met de ondernemers van het centrum voor de bezoekers van het centrum. Dit programma is onderscheiden met de NRW-Marketing Award 2020.

Deze pagina is gebouwd op 07/15/2021 09:44:48 met de export van 07/15/2021 09:30:52