Economie

Taakvelden

Economische promotie (3.4)

Wat wil de raad bereiken?

 • Versterken van de toeristische sector in Wijk aan Zee en Beverwijk; aansluitend op de benoemde kernkwaliteiten ‘zee, strand en duinen’, ‘cultuurhistorie’ en ‘verbindende routes (wandelen en fietsen)’. Dit moet leiden tot meer, vaker terugkomende en langer verblijvende (toeristische) bezoekers, als ook tot een impuls op het gebied van gastvrijheidsbeleving, diversiteit en kwaliteit van lokale toeristische producten en intensievere samenwerking binnen de sector. Het voorgaande resulteert in meer toeristisch-economische omzet, een stijging van de lokale werkgelegenheid en het behouden en/of (door)ontwikkelen van het lokale voorzieningenniveau.
 • Gemeente Beverwijk faciliteert initiatieven om talrijke evenementen voor iedereen te organiseren.
 • Brede regionale (stads)promotiecampagne voor Beverwijk en Wijk aan Zee waarin beiden als aantrekkelijke woon-, werk-, winkel- en recreatiebestemming worden neergezet. Het college laat met trots het moois zien dat gemeente Beverwijk al te bieden heeft en blijft werken aan ‘Beverwijk een beetje mooier maken’ met als doel het aantrekken van meer bewoners, bedrijven en bezoekers.

Wat heeft het college daarvoor gedaan?

Pollution Art

 • Er is in 2020 een vervolgstap gezet met het Pollution Art project in de IJmond (2e jaar). Vanwege corona is dit op een andere wijze opgepakt. Er waren geen bijeenkomsten en geen festivals. Maar wel was er de onthulling van kunstwerken en is een prachtige fietsroute gelanceerd. In juni 2020 zijn deze kunstwerken onthuld in de gemeenten Heemskerk  Zandvoort, Velsen en Beverwijk. Via de social media kanalen is de onthulling en de fietsroute gepromoot (zie ook taakvelden Cultuur en afval).

Blauwe vlag

 • Het strand van Wijk aan Zee - het leukste familiestrand van Nederland - heeft ook in 2020 de blauwe vlag ontvangen.

Bezoekers trekken met gerichte en goede communicatie

 • Het Tata Chess Tournament en het kids-festivalweekend van het Tata Steel Chess Tournament waren in 2020 een enorm succes. Daarnaast zijn de eerste stapjes gezet naar diverse  schaakactiviteiten het hele jaar door. Zo is het eerste junior vs senior event georganiseerd waarbij kinderen van de schaakvereniging de Wijkertoren het opnamen tegen ouderen van Huis ter Wijk. Vanwege de corona-maatregelen heeft dit in 2020 geen vervolg kunnen krijgen.Ook is er dit jaar extra ingezet op promotie via diverse social media kanalen en in de krant. Uit een gehouden enquête tijdens het Chess Festival-weekend bleek dat veel bezoekers met kinderen komen uit andere steden. Ze waarderen dit festival omdat het de kinderen op speelse wijze kennis laat maken met sport, schaken, techniek en creativiteit. Ook zijn er dit jaar twee nieuwe Max Euwe Courts geopend (De locatie op het Stationsplein is vanwege de corona-maatregelen tijdelijk gesloten).

Regionale projecten en promotie

 • Met de IJmond, provincie en de MRA werken we samen om meer bezoekers te trekken naar de IJmond. Voorbeelden hiervan zijn Pollution Art en de Week van de Industriecultuur. Ondanks de geldende beperkingen als gevolg van de corona-uitbraak zijn ook deze in aangepaste vorm toch van start gegaan. De Week van de Industriecultuur is in oktober 2020 noodzakelijkerwijs helaas voortijdig fysiek gestopt, wel hebben er online nog een aantal onderdelen plaatsgevonden.

Stadsimago

 • In 2020 is een eerste aanzet gedaan om te komen tot een versterking van het stadsimago (zie hiervoor ook taakveld 5.3 ).

Wat is niet gerealiseerd en waarom niet?

Start integraal ruimtelijk-economisch plan, kwaliteitsimpuls en opstellen beeldkwaliteitsplan voor Wijk aan Zee en beleidsplan toerisme ·

 • Als gevolg van gestelde prioriteiten en nog niet invullen van de vacature is nog geen start gemaakt met het opstellen van deze plannen

Bezoekers trekken met gerichte en goede communicatie ·

 • Als gevolg van de corona-maatregelen kon het NK-Bedrijfsschaken in het najaar 2020 niet georganiseerd worden.

Wat is extra gerealiseerd en waarom?

Bezoekers trekken met gerichte en goede communicatie ·

 • In 2020 is de toegankelijkheid voor mindervalide op het strand Wijk aan Zee verbeterd door het neerleggen van een loper naar de zee.
Deze pagina is gebouwd op 07/15/2021 09:44:48 met de export van 07/15/2021 09:30:52