Jaarrekening

Wet normering topinkomens

Volgens de Wet Normering Topinkomens (WNT) mogen topfunctionarissen in de (semi) publieke sector niet meer verdienen dan een minister.
Het algemeen bezoldigingsmaximum 2020 is vastgesteld op €201 dzd.

Bedragen x € 1

E.R. Loenen

L.A. Wieringa

Functiegegevens

gemeente-
secretaris

griffier

Kalenderjaar

2020

2020

Aanvang functievervulling

vanaf 1-4-2019

vanaf 1-7-2017

Einde functievervulling

Deeltijdfactor in FTE

1,0

1,0

Gewezen topfunctionaris

nee

nee

(Fictieve) dienstbetrekking

ja

ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoeding

€ 143.027

€ 100.419

Beloningen betaalbaar op termijn

€ 20.783

€ 17.305

Subtotaal

€ 163.810

€ 117.723

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

€ 201.000

€ 201.000

(-/-) Onverschuldigd betaald bedrag

€ 0

€ 0

Totaal bezoldiging

163.810

117.723

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

n.v.t.

n.v.t.

Gegevens 2019

Aanvang functievervulling

vanaf 1-4-2019

vanaf 1-7-2017

Einde functievervulling

Deeltijdfactor in FTE

1,0

1,0

Beloning plus belastbare onkostenvergoeding

87.056

94.008

Beloningen betaalbaar op termijn

14.651

16.212

Totale bezoldiging 2019

101.707

110.219

Deze pagina is gebouwd op 07/15/2021 09:44:48 met de export van 07/15/2021 09:30:52