Programmaverantwoording

Sport, cultuur en recreatie

Programmadoelstelling

Sport

  • Wij stimuleren al onze inwoners om te spelen, te sporten, te recreëren en elkaar te ontmoeten. We willen sportclubs, scholen en organisaties in Beverwijk in staat stellen om aan dat doel bij te dragen. Daarvoor faciliteren wij onze inwoners en verenigingen met voldoende en goed toegankelijke sport- en speelfaciliteiten en een uitnodigende buitenruimte om ongeorganiseerd te kunnen sporten of bewegen.
    We verbinden sport aan verschillende beleidsterreinen, organisaties en sportaanbieders en dragen zo bij aan de bredere gemeentelijke doelstellingen.

Cultuur

  • Kunst en cultuur(historie) dragen bij aan een brede persoonlijke ontwikkeling, sociale verbondenheid, stimuleren creativiteit en kan economische meerwaarde bieden.
  • Bij herstructurering van de stad wordt aandacht besteed aan de openbare ruimte, waarbij kunst een rol kan spelen.
  • Goede culturele voorzieningen vinden we belangrijk. Kunst en cultuur is voor alle inwoners toegankelijk en het is belangrijk dat met name de jeugd kennis kan maken met de verschillende vormen daarvan.
  • We willen de rijke geschiedenis zichtbaar maken en beeldbepalende monumenten voor de gemeenschap beschermen en behouden.

Recreatie en openbaar groen

  • We willen een groene gemeente zijn, bomenrijk en met mooie parken en buitengebieden waar gerecreëerd kan worden.
  • We richten de openbare ruimte duurzaam in, hierbij geldt als leidraad het motto ‘schoon, heel, veilig en toegankelijk voor iedereen’.

Lasten

(bedragen x € 1.000)
Begroot € 10.404
Gerealiseerd € 9.769
Afwijking € 635
Deze pagina is gebouwd op 07/15/2021 09:44:48 met de export van 07/15/2021 09:30:52