Economie

Taakvelden

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen (3.3)

Wat wil de raad bereiken?

  • Wij willen met een gunstig vestigingsklimaat de economie aanjagen en ondernemers ontzorgen. In Beverwijk is ruimte voor nieuwe (duurzame) bedrijven. Werkgelegenheid is belangrijk en wij maken proactief gebruik van de kansen die Beverwijk biedt, mede door de gunstige ligging ten opzichte van de regio.

Wat heeft het college daarvoor gedaan?

Invest MRA - ROM

  • Nederland staat als gevolg van de klimaatopgave voor grote uitdagingen op het gebied van de energietransitie en circulaire economie. Ook de gemeente Beverwijk. De realisatie en financiering van deze transitieopgaven is een knelpunt. De oprichting van Invest MRA en de doorontwikkeling naar een ROM kan helpen bij de financiering van de opgaven. De Raad van Beverwijk heeft in het najaar van 2020 aangegeven geen wensen en bedenken te hebben mbt deelname van de gemeente in het nog op te richten fonds. Hiermee is de weg vrij voor het college om in 2021 een definitief besluit te nemen om te participeren in Invest MRA.

Wat is niet gerealiseerd en waarom niet?

Startnotitie Beverwijks MKB Innovatiefonds en startnotitie Ondernemersloket

  • Als gevolg van de corona-uitbraak en de inhoudelijke relatie van de startnotities met nieuwe activiteiten als de oprichting van Invest MRA en de start van een (corona)Herstelfonds zijn de startnotities doorgeschoven naar 2021.

Wat is extra gerealiseerd en waarom?

Herstelfonds
In 2020 zijn de voorbereidingen gestart voor de oprichting van een nieuw gemeentelijk Herstelfonds in reactie op de gevolgen van de corona-crisis.

Deze pagina is gebouwd op 07/15/2021 09:44:48 met de export van 07/15/2021 09:30:52