Informatie

Raad en college

Samenstelling Gemeenteraad per 31 december 2020


website

 • T.J. Tabak         (fractievoorzitter)
 • M. Hekman       (raadslid)
 • P.N.M. Meiland  (raadslid)


website

 • J.L. Makbouli      (fractievoorzitter)
 • F.S. Bennink       (raadslid)
 • R.M. Vessies      (raadslid)
 • P.J.M. Weel        (raadslid)


website

 • K.L.M. Hazeveld   (fractievoorzitter)website

 • C.C. Bilars-Don       (fractievoorzitter)


website

 • T.M.C. Hulscher   (fractievoorzitter)
 • J. den Hartog       (raadslid)
 • P.J. van Popta       (raadslid)
 • C.J. Vroonhof       (raadslid)
 • R.P.M. Hopman    (raadslid)


website

 • J.W.J. Dorenbos-de Hen   (fractievoorzitter)
 • B. Gezer          (raadslid)
 • R. Moelee          (raadslid)


website

 • A. Bal          (fractievoorzitter)
 • A.C. van Luijn       (raadslid)
 • H. Koçak          (raadslid)
 • M.E.B. Stengs       (raadslid)


website

 • K. Uiterwijk       (fractievoorzitter)website

 • K.B. Benning   (fractievoorzitter)
 • P. Heinink       (raadslid)
 • Q.A. Geel         (raadslid)
 • B.H. Middendorp       (raadslid)
 • H.E.J.J. van Wijck    (raadslid)

Samenstelling bestuur per 31 december 2020

College van burgemeester & wethouders

 • drs. M.E. Smit; burgemeester
  Bestuurlijke coördinatie en regionale samenwerking, Dienstverlening, Veiligheid en handhaving, Organisatie en Communicatie
 • mr. S.G. Ferraro; wethouder VVD
  Economie, Ruimtelijke Ordening, Wonen en Projecten
 • H. Erol; wethouder GroenLinks
  Milieu, Gezondheid, Duurzaamheid, Openbare Ruimte, Sport en Financiën
 • B.G.P. van den Berg; wethouder D66
  Bereikbaarheid en infrastructuur, Werk en Inkomen, Onderwijs, Kunst en Cultuur en Vastgoed
 • H.J. Niele-Goos; wethouder CDA
  Sociaal Domein (WMO, Welzijn en Jeugd), Recreatie en Toerisme en Reiniging en afval

Gemeentesecretaris

 • Esther Loenen; Algemeen directeur ambtelijke organisatie, eerste adviseur van het college van burgemeester en wethouders

Declaraties college.

type declaratie

omschrijving

bedrag

opleiding&training

verschillende trainingen

€ 5.536

opleiding&training

teambuilding

€ 1.257

reis- en verblijfkosten binnenland

Openbaar vervoer

€ 325

reis- en verblijfkosten binnenland

dienstkilometers en parkeerkosten

€ 361

representatiekosten

zakelijke lunches en diners

€ 171

contributies, lidmaatschappen

contributies/abonnementen

€ 505

totaal

€ 8.155

Deze pagina is gebouwd op 07/15/2021 09:44:48 met de export van 07/15/2021 09:30:52