Informatie

Lopende kredieten

Overzicht lopende kredieten (bedragen x € 1.000)

Omschrijving activum

Raads-besluit

Gevoteerd bruto
krediet

Startdatum
(jaartal
krediet votering)

Beoogde sluitdatum
(jaar afsluiten krediet)

Uitputting
t/m 2020

Rest-krediet

Bijdragen derden
(inkom-sten)

Jaarplan openbare ruimte (wegen, groen, VRI's en openbare verlichting)

Openbare ruimte jaarplan 2019

INT-18-47105

Reconstructie Staatsliedenbuurt

842,4

2019

2021

354,3

488,1

Reconstructie Warande, Ln v Blois

410,3

2019

2021

27,5

382,7

Reconstructie Van Riemsdijklaan

133,7

2019

2021

122,8

10,9

Reconstructie Maerten v H'kerkstraat

217,3

2019

2021

14,4

202,9

Voorbereidingskrediet Alkmaarseweg

125,4

2019

2021

25,9

99,5

VRI Laan der Nederlanden-Plesmanweg

222,0

2019

2021

7,5

214,5

Openbare ruimte jaarplan 2020

INT-19-52830

Herinrichting voorplein Plantage

515,2

2020

2021

0,0

515,2

Vervangen OV Armaturen 2020

672,5

2020

2021

564,4

108,1

Doorfietsroute

INT-19-47971

DFR 1 Westerhoutweg

217,5

2019

2022

6,3

211,2

DFR 2 Rotonde Zeestraat - Warande

710,0

2019

2023

20,5

689,5

DFR 3 Warande

145,0

2019

2023

76,2

68,8

DFR 4 Oversteek Zonnebloemlaan

80,0

2019

2023

0,0

80,0

DFR 5 Wijk aan Duinerweg

448,5

2019

2023

0,0

448,5

DFR 6 Kuikensweg

320,0

2019

2023

0,0

320,0

Sportaccommodaties/ MGOIP 2019-2022

INT-19-53158

Jeu de Boule banen (fase 2 LG Adr.)

LG Adrichem

217,6

2020

2021

16,9

200,7

2,6

BHC Overbos kunstgras veld 36 (12)

LG Adrichem

729,9

2020

2021

0,0

729,9

Hekwerken algemeen

25,0

2020

2021

0,0

25,0

LED verlichting sportvelden B'wijk en WaZ

275,0

2020

2021

0,0

275,0

Riolering (GRP 2017-2021)

INT-17-32581

Vervangingen en investeringen

9.463,0

2017

2021

4.463,6

4.999,4

Overige investeringen

Speelplek park Overbos

INT-15-22008

75,0

2016

2022

0,0

75,0

Uitbreiding Bethelschool

INT-17-39264

334,3

2018

2021

53,5

280,8

Vervanging afsluitbomen strandopgangen

INT-20-57505

195,0

2020

2021

0,0

195,0

Bedrijfsmiddelen (BIP)

BIP 2020 categorie Hardware en software

Begroting

850,0

2020

507,7

342,3

BIP 2020 categorie Vervoermiddelen

Begroting

358,0

2020

2021

0,0

358,0

BIP 2020 cat. gereedschappen en machines

Begroting

16,0

2020

2021

0,0

16,0

Deze pagina is gebouwd op 07/15/2021 09:44:48 met de export van 07/15/2021 09:30:52