Economie

Beleidsindicatoren

Indicator

Werkelijk
2018

Werkelijk
2019

Begroting
2020

Werkelijk
2020

Bron

1

Vestigingen (van bedrijven) (16)

120,4

128,6

LISA

2

Functiemenging (14)

48,4

48,6

LISA

3

Bruto gemeentelijk product (BGP)

-

-

-

Toelichting algemeen

Toelichting per regel

  1. Aantal vestigingen van bedrijven per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-65 jaar
  2. Verhouding tussen banen en woningen, varieert tussen 0 (wonen) en 100 (werken)
  3. Geen verplichte indicator BBV; geen opgave
Deze pagina is gebouwd op 07/15/2021 09:44:48 met de export van 07/15/2021 09:30:52