Programmaverantwoording

Onderwijs

Programmadoelstelling

  • Kinderen uit Beverwijk en Wijk aan Zee krijgen alle kansen om zich te ontwikkelen, onafhankelijk van hun thuissituatie. Elk kind verdient het om met voldoende taalniveau aan de basisschool te kunnen beginnen. Voor- en vroegschoolse educatie is hierbij essentieel.
  • Voor elk kind is er een zo passend mogelijke plek in het onderwijs.
  • Op school is het belangrijk dat kinderen in aanraking komen met allerlei facetten uit de samenleving. We faciliteren daarom cultuureducatie, bewegingsonderwijs en lessen in democratisch burgerschap.
  • Goed onderwijs vindt plaats in een schoon, veilig, comfortabel en duurzaam schoolgebouw met uitdagende schoolpleinen die spel stimuleren.
  • Het is belangrijk om de jeugd op te leiden door de vraag naar technisch personeel voor windenergie, warmtenetten, aardgasloos bouwen en circulaire economie.
  • We willen het aantal laaggeletterden verlagen.

Lasten

(bedragen x € 1.000)
Begroot € 5.912
Gerealiseerd € 5.509
Afwijking € 403
Deze pagina is gebouwd op 07/15/2021 09:44:48 met de export van 07/15/2021 09:30:52