Bestuur en ondersteuning

Taakvelden

Bestuur (0.1)

Wat wil de raad bereiken?

  • Een adequaat bestuur dat berekend is op zijn taak, waar inwoners en partners op kunnen rekenen. De aanwezige kwaliteit wordt versterkt met regionale samenwerking op grensoverschrijdende onderwerpen.

Wat heeft het college daarvoor gedaan?

  • In de IJmondcommissie zijn onderwerpen met een grensoverschrijdend karakter geagendeerd waaronder; de IJmondiale samenwerking, de energietransitie, de MRA-agenda van de IJmond, de luchtkwaliteit in de IJmond.
  • Beverwijk werkt in groter regionaal verband samen met de gemeenten in Zuid-Kennemerland en in de besturen van verschillende verbonden partijen. In de Metropoolregio Amsterdam (MRA) wordt beleid en uitvoering gecoördineerd voor onder andere; economie, wonen en ruimtelijke ordening en langs het Noordzeekanaalgebied. (veiligheid op het water)
Deze pagina is gebouwd op 07/15/2021 09:44:48 met de export van 07/15/2021 09:30:52