Bestuur en ondersteuning

Beleidsindicatoren

Indicator

Werkelijk
2018

Werkelijk
2019

Begroting
2020

Werkelijk
2020

Bron

1

Formatie (1)

6,5

6,8

6,7

6,7

BW)

2

Bezetting (2)

6,0

6,0

6,2

6,4

BW)

3

Apparaatskosten (3)

609,5

693,6

657,1

693,0

BW)

4

Externe inhuur (4)

18,8

17,7

14,7

BW)

5

Inhuur

102

102

86

BW)

6

Overhead (5)

9,5

10,6

9,4

9,1

BW)

Toelichting algemeen

Toelichting per regel

  1. Aantal fte's (formatie) per 1.000 inwoners
  2. Aantal fte's (formatie) per 1.000 inwoners
  3. € per inwoner
  4. % op loonsom
  5. € per inwoner, geen verplichte indicator (BBV)
  6. % op totale lasten
Deze pagina is gebouwd op 07/15/2021 09:44:48 met de export van 07/15/2021 09:30:52