Bestuur en ondersteuning

Financieel overzicht

Overzicht baten en lasten

Bedragen x € 1.000

Rekening 2019

Aangepaste Begroting 2020

Rekening 2020

Verschil
W - B

lasten

0.1 Bestuur

2.664,0

1.877,9

2.084,7

206,8

0.2 Burgerzaken

1.072,8

1.015,4

950,9

64,4-

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

1.976,9

2.085,7

2.302,9

217,3

0.5 Treasury

15,9

15,9

11,4

4,4-

0.61 OZB woningen

252,2

260,2

256,8

3,4-

0.62 OZB niet-woningen

245,8

253,6

250,2

3,3-

0.63 Parkeerbelasting

3,3

2,2

2,2

0,1-

0.64 Belastingen overig

127,3

87,4

243,7

156,3

0.8 Overige baten en lasten

415,4

1.568,5

225,2

1.343,2-

Totaal Lasten

6.773,6

7.166,6

6.328,1

838,6-

Rekening 2019

Aangepaste Begroting 2020

Rekening 2020

Verschil
W - B

baten

0.1 Bestuur

26,4

-

20,3

20,3

0.2 Burgerzaken

596,2

516,8

466,9

49,9-

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

1.844,2

1.727,3

3.388,3

1.661,1

0.4 Overhead

108,2

41,6

97,9

56,3

0.63 Parkeerbelasting

1.081,1

1.178,0

864,5

313,5-

0.8 Overige baten en lasten

353,1

445,0

428,0

17,0-

Totaal Baten

4.009,1

3.908,6

5.265,9

1.357,3

Algemene dekkingsmiddelen, overhead, vennootschapsbelasting en onvoorzien

Rekening 2019

Aangepaste Begroting 2020

Rekening 2020

Verschil
W - B

lasten

0.4 Overhead

12.455,7

11.636,0

12.072,8

436,7

0.8 Onvoorzien

-

50,0

-

50,0-

0.9 Vennootschapsbelasting (Vpb)

-

-

-

-

Totaal lasten overhead, onvoorzien en Vpb

12.455,7

11.686,0

12.072,8

386,7

baten

0.5 Dividend

386,8

239,2

183,3

55,9-

0.5 Saldo van de financieringsfunctie

1.261,0

1.419,0

1.421,5

2,5

0.61 OZB woningen

4.487,2

4.683,2

4.692,1

8,9

0.62 OZB niet-woningen

4.368,2

4.565,4

4.575,6

10,2

0.64 Belastingen overig

2.161,6

2.249,9

2.146,7

103,2-

0.7 Alg.uitk. en ov.uitk.gemeentefonds

66.043,2

70.623,1

70.959,1

336,0

Totaal baten (algemene dekkingsmiddelen)

78.708,1

83.779,7

83.978,2

198,5

Totaal Lasten

19.229,2

18.852,6

18.400,8

451,8-

Totaal Baten

82.717,2

87.688,4

89.244,1

1.555,8

Saldo

63.488,0

68.835,7

70.843,3

2.007,6

Toevoeging aan reserve

1.202,8

1.625,8

2.900,3

1.274,5

Onttrekking aan reserve

1.491,6

569,9

569,9

-

Saldo na bestemming

63.776,8

67.779,8

68.512,9

733,1

Deze pagina is gebouwd op 07/15/2021 09:44:48 met de export van 07/15/2021 09:30:52