Bestuur en ondersteuning

Verbonden partijen

Cocensus (GR)

  • zorgt voor oplegging en invordering van gemeentelijke heffingen en belastingen

RIJK (Stichting)

  • verzorgt voor gemeente Beverwijk de inkoop en aanbesteding.

BNG Bank (NV)

  • Door gespecialiseerde financiële dienstverlening bijdragen aan zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger

Zie verder paragraaf verbonden partijen

Vastgesteld beleid gemeenschappelijke regelingen

  • GR Cocensus
  • Laatst vastgestelde begroting en jaarstukken

Deze documenten zijn in te zien op webpagina vastgesteld beleid gemeente Beverwijk.

Deze pagina is gebouwd op 07/15/2021 09:44:48 met de export van 07/15/2021 09:30:52