Bestuur en ondersteuning

Financiële toelichting

Budgetoverheveling/resultaatbestemming programma Bestuur en ondersteuning (0)

Overige baten en lasten (0.8)

  • Via het gemeentefonds hebben we steunmiddelen ontvangen om de financiële effecten van de coronacrisis mee op te vangen. Voor de middelen die in 2020 nog niet zijn benut en nodig zijn in 2021 verzoekt het college om €633 dzd via budgetoverheveling en resultaatbestemming beschikbaar te stellen voor het jaar 2021.
Deze pagina is gebouwd op 07/15/2021 09:44:48 met de export van 07/15/2021 09:30:52